ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

Начало

РДГ Благоевград

РДГ – Благоевград носи името на град Благоевград, където се намира и седалището на неговата централна администрация.
Територията на Регионалната дирекция обхваща югозападната част на България като граничи на север с РДГ – Кюстендил, на изток с РДГ – Пазарджик и РДГ – Смолян, на юг достига до държавната граница с Гърция и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Благоевград осъществява своите правомощия на територията на област Благоевград и следните общини: Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча, Разлог, Белица, Якоруда и Банско.
Района на дейност на РДГ – Благоевград включва 16 държавни горски стопанства (ТП „ДГС Благоевград”, ТП „ДГС Симитли”, ТП „ДГС Кресна”, ТП „ДГС Струмяни” , ТП „ДГС Сандански”, ТП „ДГС Петрич”, ТП „ДГС Първомай”, ТП „ДГС Катунци”, ТП „ДГС Разлог”, ТП „ДГС Белица”, ТП „ДГС Якоруда”, ТП „ДГС Елешница”, ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС Места”, ТП „ДГС Гоце Делчев”, ТП „ДГС Гърмен” и 1 държавно ловно стопанство ТП „ДЛС Дикчан”.

 

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси :

Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Регионална Дирекция по горите - гр. Благоевград.

                                   

       

 

 

     

 
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:30 до 17:00
Благоевград, ул.”В. Коритаров” №2
тел: 073/885009
факс:073/885004
електронна поща: rugblagoevgrad@iag.bg
                             rdgblagoevgrad@abv.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Списък с предоставяни услуги
Регламент 995