ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед № РД - 341/06.06.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Благоевград за длъжността „Горски инспектор”- 1 бр.; отдел със седалище гр.Сандански,
Звено: РДГ Благоевград

Материали