ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 13.10.2016

Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Сандански, дирекция „Специализирана администрация“ на Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград

Материали