ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 28.01.2019

Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“, Специализирана администрация в Регионална дирекция по горите Благоевград, седалище гр.Сандански.
Звено: РДГ Благоевград

Материали