ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоНовини 2018/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.10.2018 - Изменение и допълнение на Закона за горите

В бр. 83 от 09.10.2018 г. на Държавен вестник е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който е изменен и допълнен Закона за горите. Изменени и допълнени са разпоредби в Раздел IV на Глава Трета от Закона за горите, свързани с учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност