ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Кресна

Контакт със звеното:
Директор: инж. Йордан Станишев
Телефон: 07433 22 64
Факс: 07433 22 64
Електронна поща: dlkresna@nug.bg
Адрес: Кресна, ПК 2840, ул.Македония 198, п.к.2840

Интернет страница: dgskresna.iag.bg

Структура с данни за служителите

Територията на държавното горско стопанство "Кресна" попада в Югозападна България, област Благоевградска, община Кресна. На север, то граничи с ДГС “Симитли”, на североизток с ДГС “Разлог”, на изток през централното било на Пирин с ДГС “Банско”, на югоизток и юг с ДГС “Сандански” и ДГС “Цапарево” и на запад с Република Македония.
Горският фонд на ДГС “Кресна” попада изцяло върху…
Лесоустройствен план