ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Белица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Иван Бакъшов
Телефон: 07444 23 16
Факс: 07444 23 16
Електронна поща: dlbelica@nug.bg
Адрес: гр. Белица, ПК 2780, ул. Бор 8

Интернет страница: dgsbelica.iag.bg

Структура с данни за служителите

Държавно горско стопанство “Белица” се намира в Югозападна България, Благоевградска област. На север граничи с Природен парк “Рилски манастир” и ДДС “Самоков”, на изток с ДГС “Якоруда” и ДГС “Елешница”, на юг-югозапад с ДГС “Разлог” и на запад с ДГС “Благоевград”.
В района на стопанството се намират следните населени места: гр. Белица, с. Краище и с. Дагоново. Всички те имат с…
Лесоустройствен план