ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоДокументи

РДГ Благоевград | Документи

Risk-map

Дата на публикуване: 14.05.2012 г. изтегли
 
Hazard-map

Дата на публикуване: 14.05.2012 г. изтегли
 
Past-event

Дата на публикуване: 14.05.2012 г. изтегли
 
Финален отчет

Дата на публикуване: 14.05.2012 г. изтегли