ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоОбяви за работа - РДГ Благоевград

РДГ Благоевград | Обяви за работа

Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.07.2017
Длъжност: ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “ Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 12.07.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 25.05.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 10.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Ловно стопанство“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.03.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 07.02.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел "Инвентаризация и горскостопанско планиране“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.01.2017
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността „Юрисконсулт”, дирекция „Обща администрация”.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 23.12.2016
Длъжност: Обява за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Русе”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 13.10.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Сандански, дирекция „Специализирана администрация“ на Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 31.10.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността: „Старши специалист - горски инспектор” 1 /една/ щатна бройка в отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 08.09.2016
Длъжност: Обявление за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Благоевград, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Обща администрация” в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед № РД - 341/06.06.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Благоевград за длъжността „Горски инспектор”- 1 бр.; отдел със седалище гр.Сандански,
Звено: РДГ Благоевград
предишна страница 1 | 2 | 3 | 4 | 5 следваща страница