ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 31.10.2016

Длъжност: Обява за конкурс за длъжността: „Старши специалист - горски инспектор” 1 /една/ щатна бройка в отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград

Материали