ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоНовини 2020/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.11.2020 - 15 акта при внезапна проверка от служители на ИАГ в землището на Угърчин и Луковит през последните два дни

15 акта при внезапна проверка от служители на ИАГ в землището на Угърчин и Луковит през последните два дни

Прекратена е дейността на два склада за съхранение и преработка на дървесина.

Задържани са четирима системни нарушители.

Продължават засилените проверки на екипи на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции за извършване на нерегламентирани дейности в горските територии с висока концентрация на нарушения в страната.

През последните два дни екипи на ИАГ, РДГ-София и РДГ-Берковица проведоха акция на територията на област Ловеч, в землищата на Луковит и Угърчин.

Проверяващите са съставили 15 акта за нарушения на Закона за горите.

Горските служители са спрели дейността в едно сечище на физическо лице, където са установили маркиране в нарушение на законовите  изисквания. За други две насаждения са започнати административно-наказателни производства като предстои сезиране на компетентната прокуратура.

Проверяващите са задържали четирима системни нарушители в момент на извършване на незаконна сеч в държавна горска територия. Задържани са три бензиномоторни триона, четири каруци и конете на бракониерите. Със съдействието на органите на полицията е установена самоличността на нарушителите.

Като най-често срещано нарушение в обектите за съхранение и преработка на дървесина, горските служители констатират липсата или неработеща система за видеонаблюдение, както и нерегламентирани входове за доставка на дървесина. Съставени са три акта за допуснати нарушения, като в два от обектите  дейността е спряна.

Нарушения са констатирани при проверка на моторни превозни средства, превозващи дървесина без превозен билет и контролна горска марка. Проверяващите са санкционирали пет товарни автомобила без монтирани GPS устройства за проследяване.

„Предотвратяването на незаконните дейности може да стане само със съвместни усилия на всички горски структури в страната, така че нашите усилия ще бъдат насочени към мобилизиране на всички екипи и съвместни действия на горските стопанства и  регионалните дирекции по места, със съдействието на местното население и органите на МВР“, коментира инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол на горските територии“ в ИАГ.

Проверките на територията на цялата страна продължават.

 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност