ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоНовини - 2022/7

РДГ Благоевград | Новини

19.07.2022 Заместник-министър Валентин Чамбов и лесовъди от България се запознаха с практиките за устойчиво стопанисване на горите в Германия
Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов и негови колеги се запознаха с практиките за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите по време на посещение в Германия. От българска страна участваха още инж. Филип Ковашки, и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, експерти от Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите и държавните предприятия.