ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоДейностиПредишни ръководители

РДГ Благоевград | Предишни ръководители

                                       

                                                        ГОРСКОТО ВЕДОМСТВО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ИМЕ,ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ПЕРИОД
инж.Илия Стоянов Н-к секция укрепване пороища и залесяване 1915 г.
инж. Борис Първанов Н-к секция укрепване пороища и залесяване 1931г.-1933г.
инж. Борис Михайлов Н-к секция укрепване пороища и залесяване 1944г.-1948г.
инж. Янко Узунов Районен Директор – Районна Дирекция на Горите 1951г.
инж. Тодор Паракозов Н-к Окръжно управление на Горите 1953г.-1967г.
инж. Георги Парин Гл. Директор – Районна дирекция на горите 1967г.-1980г.
инж. Паиси Роячки Гл. Директор на регионална дирекция на горите 1980г.-1991г.
инж. Георги Калабаков Гл. Директор на регионална дирекция на горите 21.11.1991г.-20.06.1995г.
инж. Вангел Аврамов Гл. Директор на регионална дирекция на горите 20.06.1995г.-19.03.1997г.
инж. Любомир Коцаков Гл. Директор на регионална дирекция на горите 19.03.1997г.-09.06.1997г.
инж. Георги Калабаков Н-к на Регионално управление на горите 09.12.1997г.-16.11.1999г.
инж. Любомир Коцаков Н-к на Регионално управление на горите 16.11.1999г.-01.03.2001г.
инж. Димитър Русков Н-к на Регионално управление на горите 01.03.2001г.-08.08.2001г.
инж. Вангел Аврамов Н-к на Регионално управление на горите 08.08.2001г.-23.06.2003г.
инж. Петър Жежев Вр.и.д. Н-к на Регионално управление на горите 23.06.2003г.-28.07.2003г.
д-р инж. Светозар Михайлов Н-к на Регионално управление на горите 28.07.2003г.-20.07-2006г.
инж. Георги Калабаков Директор на Регионална дирекция по горите 20.07.2006г.-26.09.2009г.