ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоДейностиРазвитие на структурата

РДГ Благоевград | Развитие на структурата

       Структура на ведомството

ПЕРИОД

РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА

МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ

1951-1957

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

1957-1960

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

1960

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

1960-1962

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

Ловни стопанства

1962-1966

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

Ловни стопанства

1962-1966

Окръжно управление по горско стопанство

Горски стопанства

Ловни стопанства

1966-1971

Районна дирекция по горите

Горски стопанства

Държавни ловни стопанства

1971-1976

Районна инспекция по горите и опазване на природната среда

Горски стопанства

Ловни стопанства

1976-1986

Горскостопански комбинат /ГСК/

Горски стопанства

Ловни стопанства

1986-1987

Горскостопански комбинат /ГСК/

Горски стопанства

Ловни стопанства

1987-1990

Държавна горска фирма

Горски стопанства

Ловни стопанства

1990-1991

Държавна горска фирма

Горски стопанства

Ловни стопанства

1991-1997

Районна дирекция по горите

Държавни лесничейства

Държавни дивечовъдни станции

1997-2008

Регионално управление по горите

Държавни лесничейства

Държавни дивечовъдни станции