ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоДокументиПредписания

РДГ Благоевград | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 29.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 29.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Елешница.

Дата на публикуване: 29.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Гърмен.

Дата на публикуване: 27.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Сандански.

Дата на публикуване: 20.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Симитли.

Дата на публикуване: 17.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 07822.45.53

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 21467.7.74 и 21467.7.83

Дата на публикуване: 02.05.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 87338.716.27

Дата на публикуване: 19.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Благоевград.

Дата на публикуване: 19.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 23652.130.8

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 10.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Благоевград.

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДЛС Дикчан.

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 32603,14,18

Дата на публикуване: 05.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 87338.702.15

Дата на публикуване: 05.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Разлог.

Дата на публикуване: 05.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДЛС Дикчан.

Дата на публикуване: 02.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Елешница.

Дата на публикуване: 02.04.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Разлог.

Дата на публикуване: 20.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Сандански.

Дата на публикуване: 20.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Места.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Сандански.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Добринище.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 87338.701.71

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 00059.37.1

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 87338.700.40

Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 17405.184.5

Дата на публикуване: 12.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ОбщинаХаджидимово.

Дата на публикуване: 11.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Благоевград.

Дата на публикуване: 11.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Добринище.

Дата на публикуване: 01.03.2024 г. изтегли
 
Предписание ДЛС Дикчан.

Дата на публикуване: 23.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 21467.35.2

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Кресна.

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 02806.42.11

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 16361.1.107

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 23652.130.14

Дата на публикуване: 06.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Гърмен.

Дата на публикуване: 05.02.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Якоруда.

Дата на публикуване: 24.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Катунци.

Дата на публикуване: 22.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Гоце Делчев.

Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Белица.

Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Кресна

Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Петрич.

Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Благоевград.

Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Сандански.

Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Симитли.

Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Предписание ДГС Разлог.

Дата на публикуване: 29.12.2023 г. изтегли
 
Предписание ДГС Разлог.

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Предписание ПИ № 20585.40.02.

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
Предписание Общинска администрация Белица.

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
Предписание ДГС Катунци.

Дата на публикуване: 16.11.2023 г. изтегли
 
Предписание ДГС Елешница.

Дата на публикуване: 13.11.2023 г. изтегли
 
Предписание ДГС Кресна.

Дата на публикуване: 10.11.2023 г. изтегли
 
Предписание ДГС Сандански.

Дата на публикуване: 09.11.2023 г. изтегли