ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоНовини - 2019/07

РДГ Благоевград | Новини

16.07.2019 Подобряване на системата за контрол на дървесината предвижда проект на Наредба за контрола и опазването на горските територии
Измененията целят въвеждане на още по-голям контрол и прозрачност върху движението на дървесината от мястото на натоварване до мястото на доставка.
12.07.2019 Инж. Маринов: „Природните паркове са част от горската система и допринасят за устойчивото управление на горите“
Проведе се работна среща за обмяна на опит и добри практики между парковите дирекции
08.07.2019 Информация за ловците и всички посетители на гората във връзка със заболяването Африканска чума по свинете
Какво да направят ловците, за да предотвратят разпространението на болестта?