ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Дикчан

Контакт със звеното:
Директор: инж.. Исмаил Моллов
Телефон: 07541 21 70
Факс: 07541 21 70
Електронна поща: ddssatovcha@nug.bg
Адрес: с.Сатовча, ПК 2950, обл. Благоевград

Интернет страница: www.dikchan.iag.bg

Структура с данни за служителите

Местонахождение Държавна дивечовъдна станция "Дикчан" носи името на м. "Дикчан", а седалището й е в с.Сатовча. Територията на ДДС "Дикчан" попада в Югозападна България, Софийска област като е разположена изцяло в границите на Сатовчанска община. На запад граничи с ДЛ "Беслет" и "Гоце Делчев", на север с горско стопанство "Селище", на изток с ДЛ "Доспат" и на юг с Гърция. Площта на стопанството е разположена в землищата на следните села: Сатовча, Долен, Плетена, Осина, Ваклиново, Кочан, Жижово…
Лесоустройствен план