ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Петрич

Контакт със звеното:
Директор: Филип Зайков
Телефон: 0745 60 188
Факс: 0745 60 188
Електронна поща: dlpetrich@nug.bg
Адрес: гр. Петрич, ПК 2850, ул. България 60

Интернет страница: www.Petrich.iag.bg

Структура с данни за служителите

На запад ДГС Петрич граничи с Република Македония, на юг - с Република Гърция, на изток - с ДГС "Катунци", на североизток - с ДГС "Сандански" и на север - с ДГС "Първомай". Територията на ДГС "Петрич" се намира в Благоевградска област, община Петрич и обхваща горите в землищата на следните населени места: град Петрич и селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Самуилово, Коларово, Камена, Беласица, Митиново, Дрангово, Тополница, Кулата, Марино поле, Чучулиг…
Лесоустройствен план