ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Якоруда

Контакт със звеното:
Директор: инж. Иван Дивизиев
Телефон: 07442 22 27
Факс: 07442 22 27
Електронна поща: yakoruda@nug.bg
Адрес: Якоруда, ПК 2790, ул.Х.Н.Вардарев 1

Интернет страница: www.Yakoruda.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС "Якоруда" се намира в Югозападна България, Софийска област, като на север и северозапад граничи през високопланинските пасища на Рила с ДГС "Самоков", "Боровец" и "Костенец", на изток с ДГС "Белово" и УОГС "Юндола", на юг с ДГС "Елешница" и на запад с ДГС "Белица". Територията на ДГС "Якоруда" обхваща следните кметства на община Якоруда: град Якоруда и селата Юруково, Черна Места, Смолево, Аврамово, Конарско, Бунцево и Бел камен.


Лесоустройствен план