ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Разлог

Контакт със звеното:
Директор: ИВАН ГЕРГОВ
Телефон: 0747 8 01 60
Факс: 0747 8 01 61
Електронна поща: DDSRazlog@nug.bg
Адрес: гр. Разлог, ПК 2760, ул. Екзарх Йосиф 4

Интернет страница: www.razlog.iag.bg

Структура с данни за служителите

Местонахождение ДДС "Разлог" носи името на град Разлог, където се намира и седалището на администрацията му. ДДС "Разлог" се намира в централната част на Благоевградска област, върху територията на част от община Разлог. На територията на ДДС се намират гр. Разлог и селата Бачево, Годлево, Добърско, Горно Драглище, Долно Драглище и Баня. Освен това в района се намират летовище "Предела", летовище "Бетоловото" и летовище "Равните мочури". На север граничи с Национален парк "Рила"; на изток с Д…
Лесоустройствен план