ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Добринище

Контакт със звеното:
Директор: инж. Янко Илчев
Телефон: 07447 23 74
Факс: 07447 2374
Електронна поща: dobrinishte@nug.bg
Адрес: Добринище, ПК 2777, ул. Иван Козарев 9

Интернет страница: dgsdobrinishte.iag.bg

Структура с данни за служителите

Държавно горско стопанство “Добринище” е разположено в средното течение на р. Места. Състои се от един основен комплекс – от течението на река Места (в най-ниската си част) до Национален парк “Пирин” (в най-високите си части). Вторият комплекс е твърде малък и се намира на около 2 км югозападно от гр. Банско. Основният комплекс е с неправилна трапецовидна форма с размери 18 км на 12 км.
ДГС “Добринище” се намира в хълмистия предпланински район (м…
Лесоустройствен план