ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Места

Контакт със звеното:
Директор: инж. Димитър Терзиев
Телефон: 074409 265
Факс: 074409 265
Електронна поща: dlmesta@nug.bg
Адрес: с.Места, ПК 2777, обл. Благоевград

Интернет страница: www.Mesta.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС "Места" е разположенo по средното течение на река Места, източните склонове на Пирин планина и западните склонове на Западните Родопи. В административно отношение, горите на стопанството попадат в землищата на кметствата Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово, от община Банско. На северозапад стопанството граничи с ДГС "Добринище", на север - с ДГС "Елешница", на североизток - с ДГС "Селище" и на юг с ДГС "Гърмен" и "Гоце Делчев".


Лесоустройствен план