ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Симитли

Контакт със звеното:
Директор: инж. Благой Кишев
Телефон: 0748 7 21 96
Факс: 0748 7 21 96
Електронна поща: dlsimitli@nug.bg
Адрес: гр. Симитли, ПК 2730, ул. Г. Димитров 23

Интернет страница: dgssimitli.iag.bg

Структура с данни за служителите

Съседните на ДГС "Симитли" горски стопанства са: на северозапад и север - ДГС “Благоевград”; на изток - ДГС “Разлог”; на юг - ДГС “Кресна”. От югозапад и запад граничи с Република Македония.
В района на стопанството са разположени следните населени места: град Симитли, селата - Горно Осеново, Долно Осеново, Градево, Брежани, Сенокос, Ракитна, Полето, Крупник, Черниче, Тросково, Полена, Сушица, Брестово, Сухострел и Железница.


Лесоустройствен план