ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Благоевград

Контакт със звеното:
Директор: инж. Емил Солачки
Телефон: 073 88 42 07
Факс: 073 88 42 07
Електронна поща: dlblagoevgrad@nug.bg
Адрес: гр. Благоевград, ПК 2700, ул.Зора 18

Интернет страница: dgsblagoevgrad.iag.bg

Структура с данни за служителите

Държавно горско стопанство "Благоевград" се намира в Благоевградска област и заема земите на община Благоевград. Съседните държавни горски стопанства са както следва: на северозапад - ДГС “Невестино”, на север - ДГС “Рилски манастир”; на изток - ДГС “Белица” и ДЛС “Разлог” (частта от НП “Рила”, която не е била обект на настоящето лесоустройство), на юг - ДГС “Симитли” и на запад граничи с…
Лесоустройствен план