ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0879914112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ БАГОЕВГРАД, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. 

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Гоце Делчев

Контакт със звеното:
Директор: инж. Тодор Гюров
Телефон: 0751 60 581
Факс: 0751 60581
Електронна поща: dlg_delchev@nug.bg
Адрес: гр. Гоце Делчев, ПК 2900, ул. Скопие 2

Интернет страница: dgsgdelchev.iag.bg

Структура с данни за служителите

Територията на ДГС Гоце делчев попада в Югозападна България, Софийска област, Гоцеделчевска и Хаджидимовска общини. Стопанството граничи на север с ДГС “Места”, на запад с ДГС “Катунци”, на юг с Гърция, на изток с ДГС “Сатовча” и на североизток с ДГС “Беслет”.
Площта на стопанството е разположена в землищата на следните населени места:
- Община Гоце Делчев, включва с.с. Буково, Господинци, Бр…
Лесоустройствен план